website creator
Freden i Knäred 1613 - Minnessten

Historiska platser

Knäred är fullt med historiska händelser och platser - inte minst "Freden i Knäred" som slöts här 1613. Flera av platserna har spännande sägner knutna till sig, och det är inte utan att man verkligen kan känna historiens vingslag! Även för den som inte har ett intresse av historia är platserna väl värda ett besök, då de i sig är fantastiska naturupplevelser. Se även Vandringsleder samt Naturupplevelser för fler tips.


Hitta rätt - se Karta Upplevelser.

Bockastenen

Bockastenen

Enligt sägnen stod en jätte uppe på Hallandsås och ville få tyst på kyrkklockorna i Ysby. Han svingade då ett stort stenblock mot kyrkan. Blocket delade på sig, ena halvan hamnade i Lagan - den andra här vid Bockastensbygget.

Mest troligt är dock att stenblocket hamnat här med hjälp av inlandsisen. 

Dödsröset

Dödsröset

Vid den gamla vägen mellan Knäred och Mästocka ligger "Dödsröset". Enligt sägnen dödades en kvinna på väg hem från kyrkan av en vargflock på denna plats i mitten av 1800-talet.

För att hedra kvinnan har förbipasserande under åren lagt en sten på platsen ,vilket skapat stenröset.

Hallandsleden går utmed röset.

Fornåkrarna i Uddared

Fornåkrarna i Uddared

Utmed riksväg 15 (f d 117) vid Uddared breder fornåkrar ur sig. Här har markerna brukats under lång tid - redan sedan järnåldern.

Man ser tydligt indelningen av tegerna med stengärdesgårdarna, vilket bildar avlånga områden. Detta är ett av Hallands bäst bevarade områden med rester av fornåkrar.

Karl XI brunn

Karls XI Brunn

År 1676 stannade kung Karl XI vid två tillfällen vid denna brunn i Knäred. Kungen var på väg till Skånes Fagerhult för att hämta sin krigshär. Vid konungens första stopp observerades detta av prosten i prästgården mitt emot brunnen.

Prosten, Torson, bjöd in kungen och hans följe på middag. Prosten var dock dansk sympatisör och sände bud till den danske befälhavaren för att avslöja den svenska kungens planer. Karl XI kunde dock hämta sin här, och på tillbakavägen stannade man åter vid brunnen.

Vid uppbrottet följande morgon tog man då med sig prosten som gisslan, på sin väg mot slaget vid Fyllebro. Prosten frisläpptes dock vid Eldsberga. Trots att danskarna förvarnats vann svenskarna det viktiga slaget vid Fyllebro.  

Kyrkoruinen

Kyrkoruinen

Kyrkoruinen är resterna av en medeltida kyrka. Utgrävningar från 1930 har frilagt grundmurarna som daterats till 1200-talet. Platsen markeras idag av ett stort kors.

Här finns också gravstenen efter den lokalt välkända prosten Benedictus Montan (Bengt Svensson, 1705-1784). Benedictus var även godsägare som friköpte många av traktens gårdar och lät sedan ortens bönder bruka jorden mot ett lågt arrende. Dessa hemman inlöstes senare och bönderna blev självägande.

Massgraven i Uddared

Massgraven i Uddared

Massgraven i Uddared är enligt uppgift inte undersökt, men det ska ha varit 68 stupade svenskar som fått sin sista vila här, efter slaget i Kattarp i oktober 1657.

Platsen är en glänta strax norr om Uddaredssjön. Växtligheten har aldrig riktigt tagit sig på platsen, även om det gått över 300 år...

De danskar som stupade vid slaget fick en liknande begravning en bit söderut, vid Evabygget.

Marknadsplatsen

Marknadsplatsen

Marknadsbodarna är belägna där tidigare gamla Knäreds by låg. Redan på 1700-talet bedrevs här handel. Från 1833 ända fram till 1940-talet hölls här officiell marknad varje vår och höst.

Platsen ligger ungefär mittemot den tidigare kyrkan, på det som kallas Knäreds Gada.

Midsommargrottan

Midsommargrottan

Midsommargrottan, även kallad Midsommarstugan, ligger längst in i en ravin vid Timmershult. Sägnen säger att en av traktens kor trillat ner i grottan, men räddats av snälla troll. Hela sägnen finns att läsa på informationstavlan vid grottan.

Midsommargrottan ligger vackert inbäddad i en ravin. Man kan ta sig till grottan antingen genom att klättra några 100 meter över klippstenarna, eller också ta den enklare vägen genom bokskogen väster om ravinen. Stegar finns utplacerade för de som önskar klättra ner i grottan. 

Rigenshöj

Rigenshöj

Rigenshöj är trollens boning och enligt sägnen är det en plats där trollen leker och dansar vid midnatt på julaftonen. Hela högen skall då stå på guldpelare. Alla som ser skådespelet blir förtrollade - bergtagna - och får spendera ett år i trollens sal.

Enligt tidiga anteckningar skall platsen under järnåldern använts för gravsättning då man funnit kärl med brända ben och träkol.

Rigenshöj nås enkelt från motionsslingan bakom Björkvallen.

Freden i Knäred

Sjöaredsstenen
(Freden i Knäred 1613)

Kalmarkriget (1611-1613) slutade med Freden i Knäred. I Sjöared, vid den gamla riksgränsen en mil öster om Knäred, gjordes fredstraktatet upp den 20 januari 1613. Kriget blev en dyr historia för svenskarna som fick betala 1 miljon riksdaler i lösen till danskarna (Älvsborgs lösen).

Vid stenen finns bord och bänkar för en fikapaus, samt informationstavlor och ljudguide.

Du kan läsa mer om Freden i Knäred på Historiesajten.

Sliprännan

Sliprännan

På Östra Häradsvägen, vid västra brofästet till bron över Krokån finns en slipränna från stenåldern. I en sten nere vid vattnet finns en tydlig urgröpning där man tror att traktens invånare slipat sina yxor.

En enkel stensatt trappa leder ner till sliprännan. Gå försiktigt så ni inte halkar ner i ån!

Tjuvahålan

Tjuvahålan

Tjuvahålan strax väster om Knäred, utmed den gamla infartsleden (Otterdalsvägen), är enligt sägnen ett tillhåll för forna tiders tjuvar och banditer. Ca 200-300 meter från den gamla allfartsvägen ligger "Tjuvahålan".

"Hålan" är i själva verket en formation av klippblock som utgör ett tak. Här skall banditerna ha väntat på resande, och det sägs att man riggat upp rep ända nerifrån vägen upp till tillhållet, med en klocka som klingade till när någon var på väg. Då la banditerna sig i bakhåll och rånade resenärerna - därefter skyndade man tillbaka till sitt tillhåll och fördelade bytet.

Tjuvahålan ligger vackert utmed en bäck, och är ett utmärkt utflyktsmål. KIK's vita vandringsled går förbi platsen.

Varhalla ättestupa

Varhalla Ättestupa

Vid Lagans nord-västra strand, mitt emot Bassalt, tornar Varhallas mäktiga klippformationer upp sig. De höga klipporna sägs i forna tider ha använts som ättestupa.

Varhalla Ättestupa nås via KIK's Gula vandringsled, en led fylld med vackra vyer.

Hallaborg

Hallaborg

Hallaborg, vid Pramvägen utmed Lagan, strax uppströms bron in till Knäred, är en medeltida försvarsanläggning som består av 2 vallgravar, varav en är delvis naturlig, samt 3 avplanade ytor på krönpartiet.

Läget här var mycket bra då hela Lagan behärskades samtidigt som höjderna var svårintagliga.

Här har troligtvis varit bebyggelse, och under 17- & 1800-talet har här setts rester efter byggnader - och det kan möjligen varit en befäst gård.

Saknas någon information, eller är det något som inte stämmer i våra uppgifter?
Kontakta webbansvarig via e-post jesper.brantberg@knared.nu så uppdaterar vi snarast!

Knäred - Omfamnad av naturen

Knäred
Välkommen till Knäred i Laholms Kommun, Hallands län. (Visa på karta)

Om webbplatsen
Denna hemsida drivs av Knäreds
Samhällsförening - Turism & Näringsliv.

Se oss från ovan

Följ oss på:

"Cookie information".">